TÜM YAZILARI

Kurultay Gazetesi

Dünden Yarına Doğru
Neden Yanyana Değiliz
Güneydoğu Neden Böyle
Senet Mafyası Hakkında
Öğrenci Hareketleri
İdeal Askerleri Ve...
Bir Bayrak Rüzgâr...
Haydi Bu Oyunu Bozalım
Takke Düştü
MHP Gelecekten...
Özelleştirme Bakü...
İhtiras Kimin Diyeti ki...

Vadettiğimiz...

Burjuva Solcular Ve...
Liberalizm - Toplumculuk
Türk'ün Adaleti
Birgün Mutlaka

Bozkurtlar Ve Diğerleri

Ülkücülük Adaleti...
Yazılarımdan
Buzdağının İhtişamı
Eğri Yolda Doğru...
Siyasette Cironto Olmaz
Kim Kazanacak Yada...
İtidal
Yazık
Susmak Zamanı
Ülkü Ocağımız
6 Temmuz'da Aklanmak
Taşlar Yerine Oturuyor
Yeni Bir Başlangıca...
Yavuz Ve Midillli
Öncelikler
Nafile Gayretler
İl Kongreleri
İst. Kongresine Doğru
Kaderleri Birleştirmek
Olanlar Olabilecekler
Emeklerimiz, Çocuklar...
İst. Kongresi Hakkında
Bozkurt'un Adı MHP
Adrese Teslim Mektuplar
Şayet
Emperyalizmin Tarifeli...

Başkanlık Sistemi ve...

RP nin İki Yüzü
Yerel Yönetimler Yasası
23 Kasım'a Doğru
Başörtüsü, Eşber Ve...
Yiğidin Hakkı
 

KURULTAY GAZETESİ YAZILARI

 

ÜLKÜCÜLÜK ADALETİ EMREDER,
HAKSIZLIĞI MEN EDER

28.03.1997

 

“Şahsi menfaat ihtirasları insanları küçültür.Fakat milletini yükseltmek için büyük bir aşk ve ihtirasla dolu olmak insanları yücelten hakiki sırdır.

Her şeyin üstünde Türk Milleti’nin milli menfaatlerini görmek ve “Büyük Türkiye”yi kurmak ülküsünü, ihtirasını, aşkını taşıyacaksınız.Bu aşkla dolu, bu aşkla kendini unutmuş hale geleceksiniz.Böylece önümüzde her engel yıkılıp yollar bize açılacaktır.Hasis menfaatlerin üstüne çıkmayı bileceğiz ve birbirimize karşı derin bir sevgi, derin bir saygı beslemeğe, bu yola girmeğe dikkat edeceğiz.

Hak ve adalet duygusunu her şeyin üstünde tutacağız.

İnsanlar sıkıntı çekmeye, aç kalmaya, sefalet içinde yaşamaya, milleti için, arkadaşları için, ailesi için, sevdikleri için, her çeşit belayı göğüslemeye tahammül edebilirler.Ama bir şeye asla tahammül etmezler; haksızlığa, adaletsizliğe.

Türk Milleti’nin yükselmesini, kalkınmasını düşünürken, her şeyin üstünde hak ve adalet duygusunu her yerde yerleştirmeğe, her yerde hakim kılmağa mecburuz.

Bunu fert olarak, aile olarak, gurup olarak, parti olarak, hepimiz vazgeçilmez bir ilke, bir düstur yapmalıyız. ( Alparslan TÜRKEŞ - Yeni Ufuklara Doğru 1988 . Sahife 46 )

Biz bu “ülkü”lere ram olduk ta “ülkücü” olduk.

Bu hareketin lideri, 30 yıldır ve bu gün de dünkü kadar net ve gür olarak bunu söylerken, birileri hangi niyetle olursa olsun bu ilke ve ülkülerin dışında beyan ve tasarruflarda bulunuyorlar diye bizim bu ilkeleri ve ülküleri terketmemiz sözkonusu olamaz.

Bunlar Türk’ün ve islamın öz değerleridir.Türk’ün 16 imparatorluk kurmasının ve son imparatorluğu olan Osmanlı’nın üç kıtada 600 yıl hükmetmesinin hikmeti bu değerlerdir.

Aksiyoner Türk Milliyetçiliği’nin siyasi temsil organı olan MHP’yi diğer partilerden ayıran öncelikli ilke ve ülküler de bunlardır.

Diğer partiler -bünyelerindeki bazı müstesna devlet ve siyaset adamlarını tenzih ederek söylüyoruz- esasta, küçük menfaat guruplarının yanyana gelmesinden oluşan organizasyonlardır.Hücrelerini bu menfaat guruplarının teşkil ettiği kütlelerdir.Bu yapılanma tarzında haksızlıklar, adaletsizlikler, menfaat kaygularının doğurduğu entrikalar çokça rastlanan, alışılmış, mazur görülen davranışlar olabilirler.

Ama MHP, bütünüyle Türk Milleti’nin, toplumun bütün kesimlerinin hak ve menfaatlerini gözeten, “hak ve adalet duygusu”nu ve “insan haysiyetine saygı”yı her şeyin üstünde tutan bir ideolojinin temsil merciidir. (Bkz.MHP Parti Programı)

MHP’nin misyonu Türk’ün Cihan hakimiyetini tesis etmek, Türk’ün adaletini bütün cihana hakim kılmaktır.Bu misyon, MHP’nin genel başkanı, ülkücü hareketin doğal ve değişmez lideri Alparslan Türkeş’in ifadelerinde şekil bulmaktadır.

Ülkücüler, ölene dek bu misyona ve bu misyonun liderine bağlı kalacaklardır.

Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin !

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ