TÜM YAZILARI

Kurultay Gazetesi

Dünden Yarına Doğru
Neden Yanyana Değiliz
Güneydoğu Neden Böyle
Senet Mafyası Hakkında
Öğrenci Hareketleri
İdeal Askerleri Ve...
Bir Bayrak Rüzgâr...
Haydi Bu Oyunu Bozalım
Takke Düştü
MHP Gelecekten...
Özelleştirme Bakü...
İhtiras Kimin Diyeti ki...

Vadettiğimiz...

Burjuva Solcular Ve...
Liberalizm - Toplumculuk
Türk'ün Adaleti
Birgün Mutlaka

Bozkurtlar Ve Diğerleri

Ülkücülük Adaleti...
Yazılarımdan
Buzdağının İhtişamı
Eğri Yolda Doğru...
Siyasette Cironto Olmaz
Kim Kazanacak Yada...
İtidal
Yazık
Susmak Zamanı
Ülkü Ocağımız
6 Temmuz'da Aklanmak
Taşlar Yerine Oturuyor
Yeni Bir Başlangıca...
Yavuz Ve Midillli
Öncelikler
Nafile Gayretler
İl Kongreleri
İst. Kongresine Doğru
Kaderleri Birleştirmek
Olanlar Olabilecekler
Emeklerimiz, Çocuklar...
İst. Kongresi Hakkında
Bozkurt'un Adı MHP
Adrese Teslim Mektuplar
Şayet
Emperyalizmin Tarifeli...

Başkanlık Sistemi ve...

RP nin İki Yüzü
Yerel Yönetimler Yasası
23 Kasım'a Doğru
Başörtüsü, Eşber Ve...
Yiğidin Hakkı
 

KURULTAY GAZETESİ YAZILARI

 

ÖZELLEŞTİRME, BAKÜ - CEYHAN VE
GÜMRÜK BİRLİĞİ

17.01.1997

 

Bu ülkenin geleceğini ipotek eden kararlar verilirken bizim de söyleyeceklerimiz var.

Bize göre ;

Özelleştirme bazı şartlarla ve bazı istisnalarla yapılmalıdır. Dikkat edilecek en önemli husus tekelciliğin önlenmesidir. Bir diğeri ise, işkolu ile ilgili sendikalar özendirilerek, onlara kolaylıklar ve öncelikler tanınarak işyerlerinin çalışanlarına satılmasının hem ülke ekonomisi açısından, hem de iş barışı açısından çok iyi neticeler sağlayabileceğinin göz önüne alınmasıdır.”Yabancı sermaye”ye açılma mülkiyet satışı olarak değil, işletme hakkının devri şeklinde olmalı ve son seçenek olarak kullanılmalı, stratejik öneme haiz bazı işletmeler yabancı sermayeye asla satılmamalı ve devredilmemeli, yine bazı stratejik işletmeler ise her şartta devlet tasarrufunda olmalıdır. Biliyoruz ki bazı önlemler ile bu işletmelerin devlet tarafından bugünkünden daha verimli çalıştırılması da mümkündür.

Çalışanların, çalıştıkları işyerlerinin sahibi olması ve yönetimine katılması MHP’nin kamuya “Millet Sektörü” olarak takdim ettiği bir sosyoekonomik projedir.

Bize göre ;

Bakü - Ceyhan petrol boru hattı, tek başına bir petrol geliri olarak değerlendirilmemelidir. Bu hat Türkmenistan doğalgazını da, Kazakistan petrolünü de, dünya piyasalarına aynı maliyet şartlarında girmek isteyecek olan Rusya ( ve hatta İran ) petrollerini de aynı güzergahı izlemeye zorlar.Bütün bu boruların vanasını elinde tutmak enerjinin hammaddesine hükmetmek demektir.

Enerjiye hükmeden Dünya’ya hükmeder !

Bize göre ;

“Gümrük Birliği” öncelikle “Türk Birliği”ne ve ulusumuz adına faydalı ve gerekli olabilecek diğer bölgesel işbirliklerine mani teşkil etmediği sürece ve anlaşmalar lehimize olduğu hallerde kabul edilebilir.

“Avrupa Birliği”ne tam üye olmadan iştirak edeceğimiz bir “Gümrük Birliği” anlaşması ise, kararlar alınırken içinde bulunmadığımız bir heyetin, haliyle aleyhimize olabilecek kararlarını peşinen kabullenmektir.

“Avrupa Birliği”nin esas itibariyle bir hırıstiyan kulübü hüviyeti taşıdığı da bir vakıadır. Türkiye’nin “Avrupa Birliği”ne tam üyeliği müşkül görünmektedir ve bizce faydaları da meçhuldür.

Biz Dünya’da yapayalnız kalma riski halinde, bu benzeri birliktelikleri, herşeye rağmen tercih edebilirdik. Oysa bizi bekleyen gelecekte “Türk Birliği” var. Ki o idealimizdir.Ki o, Türk ulusunun mutlu ve müreffeh istikbalidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de Dünya’ya adalet dağıttığı halidir..

MHP, “Gümrük Birliği”nin ( ve benzeri hayati ehemmiyet arzeden konuların ) halkoyuna sunulması taraftarıdır. Konunun lehindeki ve aleyhindeki bütün görüşler kamuya takdim edildikten sonra, halkın kendi geleceğine ilişkin bu önemli kararı bizatihi almasından yanadır.

“Gümrük Birliği” anlaşmasının ve benzeyen birlikteliklerin, “tam bağımsızlık” ilkesine halel getirmemesi, diger faydalı birliktelikler için kısıtlayıcı olmaması, özellikle “Türk Birliği” için mani teşkil etmemesi, MHP’nin önşartıdır.

Uluslararası hukukun güçlüden yana işleyişi unutulmamalıdır.

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin !

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ