3 KASIM SONRASI


“KOLLEKTİF İRADENİN ÖNÜ AÇILMALI..”

29 Temmuz Vatan Gazetesi
Ruşen Çakır / ‘MHP’de kongre süreci’ röportajları

‘Rütbesiz Ülkücüler’ adına konuşan Ali Baykan ;

Kendisini ülkücü hareketin “ideal askeri” olarak tanımlayan Ali Baykan’ın kaleminden MHP’de kongre süreci ;

“Ülkücülük kariyeri, MHP veya bağlı kuruluşlarında önemli görevlerde bulunmak yada bulunmamakla ölçülmez. Şanlı hareketin tarihinde nice rütbesiz ve isimsiz kahraman vardır. Genel Başkan seçimi sürecinde rütbesi ve ünü olmayan ülkücülerin de söz hakkı vardır.. Olmalıdır..

3 Kasım sonuçlarının en temel nedeni, kendilerine yapılan zulüm ve haksızlıkları, ülkücü söylemlerle çelişen tasarrufları, hazmedemeyen ve motivasyonu bozulan ülkücülerin seçimde çalışmamış olmalarıdır. Çünkü medya desteği zayıf olan MHP propaganda açısından özellikle ülkücülerin bireysel faaliyetlerinden güç almak durumundadır.

Ülkü Ocakları Başkanı ülkücülerin oylarıyla seçilmez, MHP Genel Başkanı tarafından görevlendirilir. Bu sebeple onun söz ve düşüncelerinin ülkücülerin düşünceleri olarak takdim edilmesi doğru değildir. Bahçeli’nin halihazır kadrosunun onun aday olmasını istemesi pek tabiidir. Bu, “körler sağırlar birbirini ağırlar” gibidir.

Mehmet Gül’e yakınındaki arkadaşları, ruhunu okşamak için “aday ol” demiş olabilirler. Ama her Genel Kurul Üyesi bu yasal hakkını kullanırsa ne olur?

Yapılması gereken 3.5 yıllık yönetimde MHP’yi söylemlerinden uzaklaştıran, bu uğurda teşkilatına zulmeden, partiyi tek başına yöneten zihniyetin tasfiye edilmesi, bunun yerine “kollektif irade”nin önünü açan tavır ve tasarrufların geliştirilmeye çalışılmasıdır.

Bunu istediğini iddia edenler yan yana durmalıdır. İçlerinden birini ya da ortaklaşa belirledikleri bir kişiyi aday yapabilmelidirler.”  

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ