3 KASIM SONRASI


HEY GİDİ GÜNLER !
NE DESTANLAR YAZILDI DA TARİH BOZULDU...
SELAM OLSUN O GÜNLERE !.. 

Destanlaşan hareketin destanını yazan, kaç kişi var adı “ozan”?

Genel başkanlar değişir; biri gider, gidenin yerine yenisi gelir..

Umarız ki “Ülkücü Hareket” yeniden destanlar yazar, yeniden ülkücüler “nâm için” yaşar ömrünü...

Ve o günler de bir gün tarih olur “dün” gibi.

Bir başka ‘genel başkan’ olur hareketin başında..

Ama bir “ozan”ı olur ki bu destanlaşan hareketin destanını yazmış, o hiç değişmez..

On yıl sonra da, yüz yıl sonra da, bu hareket her yadedildiğinde, bir çok genel başkan olur anılan, bir “ozan” olur.

Başka ozanlar da olur, adının yanında ozan yazılmış, öylece tanınan...

Ama sadece “ozan” diye anılan bir o olur.

Sana gam olmasın  “ozan”.

Senin ne ayıbın var ki?..

Seni almadıkları salonu boşaltıp da, seni içeri almayanları üç-beş kişi dizdize bırakmayanlara yazık olsun !

Seni içeri almayanlara ise söylenecekleri hep söyledik ;

Gaflet, delâlet yada ihanet...

Bir başka söz ile izahı mümkün değil yaptıklarının ve yapmadıklarının.

“.............
Bir gün, yerin üstüne gece örtüldüğünde
Binlerce tutsak Bozkurt ipten kurtulduğunda
Mahşeri çığlıklarla gökler yırtıldığında
Bu, bizim DÖNÜŞÜMÜZ, destanımız olacak
Doğmamış çocuklara şerefimiz kalacak...”

 Ali Kınık

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ