"GÜYA KONGRE" SÜRECİ


BU SALDIRILARIN
GERÇEK SORUMLUSU KİM ?!

İsrafil KUMBASAR'a yapılan kahpe saldırıdan sonra şimdi de Ahmet ÇELİK' in ofisi kurşunlanmış..
Çok muhtemeldir ki benzer sapkın davranışların devamı da gelir.
Ama unutmasınlar.. "DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ"

Şimdi asıl mesele;
Kendi adına yapılan bu aşağılık saldırılar Devlet BAHÇELİ'nin BİLGİSİ DAHİLİNDE mi yapılıyor yoksa KONTROLÜ DIŞINDA mı yapılıyor olduğudur.

BİLGİSİ DAHİLİNDE yapılıyor ise, bu derece çirkin ve seviyesiz metotlar ile GENEL BAŞKANLIK makamını muhafaza etmeğe çalışması TÜKENİŞİN KABÛLÜ anlamındadır.

KONTROLÜ DIŞINDA yapılıyor olması da, halen işgal ettiği makamın gerektirdiği dirayeti gösteremediği anlamında TÜKENİŞİN KABÛLÜ dür.

Ve her şartta ;
Kendi makamının korunması gerekçe gösterilerek,
bizzat, birinci elden göreve atamış olduğu kişilerce planlanıp yönetilen,
ve ülkücü hareketi kamu nezdinde -yeniden- onulmaz bir şekilde yaralayıp, telafisi çok güç İMAJ KAYIPLARI na sebep olan bu alçak saldırıların,
BİLGİSİ VE İZNİ DAHİLİNDE yapıldığını,
yada KONTROLÜ DIŞINDA yapıldığını,
"ülkücü kamuoyu"na duyurmak mesuliyetindedir.

Muhtemeldir ki, yine her zamanki suskun tavrını takınacaktır.
Ama bu suskunluk bu defa bir mana taşıyacaktır ;
"EVET.. BU SALDIRILAR BENİM BİLGİM, İZNİM, HATTA DİREKTİFİM DAHİLİNDE YAPILMAKTADIR.."

ÜLKÜCÜ VİCDAN bu seviyesiz üslubu sorgulamağa başlamıştır !
Neticesini hep birlikte göreceğiz !

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ