"GÜYA KONGRE" SÜRECİ


AT ÜZERİNDEN KILIÇ SALLAYANLARA !..

Asıl mensubiyet MHP'ye midir, 'Ülkücü Hareket'e midir ?..
Şimdi MHP'de yönetici olanlar yönetici oldukları için en iyi ülkücüler midir?
Yönetici olmadıkları dönemde az mı ülkücü idiler? İleride bir gün, ilçenin, ilin, ocağın başkanı yada genel başkanı, başkan yardımcısı yada genel başkan yardımcısı olmayacakları günlerde ( haliyle böyle günler de gelecektir, yoksa gelmeyecek mi? gelmeyecek ise umutla kuyrukta bekleyenleri şimdiden haberdar etmek lazım değil mi dürüstçe? ) bu şimdiki yöneticiler o zaman yine az ülkücü mü olacaklar ?
MHP'nin Genel Başkanı bir put gibi sorgulanamaz ve tartışılamaz mı olmalıdır?
Yaptıklarından ve yapmadıklarından mesuliyeti yok mudur?
Onu seçen irade onu seçmekten hiçbir şartta vaz geçemez mi? Bu şansı yok mudur artık?
Diyelim ki yoktur, ölene kadar firavun gibi yönetmek hakkı vardır, peki ölümsüz müdür? Ölürse MHP ne olacaktır?
Hareketin tek ve doğal lideri, "Başbuğ"u öldüğünde MHP yaşamaya devam edebildi ise, ondan sonra 2 genel başkan seçebildi ise, ölümle yada başka bir sebeple ( mesela ola ki bir gün halka ve teşkilata vermiş olduğu sözü tutmak isteyebilir, kayıpların mesuliyetini sahiplenerek genel başkanlığı bırakabilir ) genel başkanlık makamı boşaldığında hareket bir şekilde ( belki vicdanlı ve adaletli bir şekilde, belki yine ısmarlama kongrelerle, ama mutlaka ) başına yeni bir genel başkan seçecektir. O genel başkan kim olur belli değil. Ama ısmarlanmış kongrelerde bile alternatif adaylar yarışta olabiliyorsa, bu gün 'Erciyes Kurultayı'na katılmasını engellediğiniz biri, yada davet edildiği fikri-siyasi konferansları 'ihanet faaliyetleri' olarak nitelediğiniz biri genel başkan olur ise size ne olacak, siz ne olacaksınız?
Sanmıyorum ki sizi de birileri sizin gibi tehdit ve baskı altına alsın.. Benim sorduğum, siz kendinize böyle bir durumda ne yakıştıracaksınız?
Giden ağanızın yerine gelen paşanız mı olacak?
Yoksa MHP'yi artık hainler ve ajanlar yönettiği için siz başka mevzilerde mi mevzileneceksiniz?!
Ne olacaksınız? Ne yapacaksınız?!
Ölmez de o günleri yaşar isek ne olacağınızı, ne yapacağınızı ( yapacağınız ayıp bir şey değilse ) bu günden söyleyebilir misiniz lütfen?!

Ey bu gün yönetenler !..
İpin ucunu o kadar kaçırmayın.. Sizden büyük Allah var !

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ