İNTERNET YAZIŞMALARINDAN


Aslı, internet öbeklerindeki bir yazıya cevap olan veya bir tartışma gündemine iştirak olan bu yazıların içinde, bu vesileyle yazılmış, söylenmiş, iyi sözler ve anlatımlar olmuştur.

Bizce bunlar da istifade edilebilecek görüş ve düşüncelerdir.

Okunsun diye yazılmışlardı...
Okunsun diye buradalar...


A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ