SON YAZILAR (2005)


MUHSİN BEYE ÇAĞRIMIZDIR !..

Muhsin YAZICIOĞLU benzer bir gafleti tekrar yaşamayacağını bu günden ilan etmeli !..
Bu tabii ki ilkinin de bir gaflet olduğunun ilanı olacaktır.

Bu olmazsa bile..
Yani, 19 milletvekili olan MHP'yi 20. milletvekili ile gurup kurmayı, akabinde hazine yardımı almayı ve hükümet üzerinde - tam da Ortaasya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık ilan ettiği günlerde- daha çok nüfuz kurmayı, böylece "TürkBirliği" ne giden yolda önemli kazanımlar elde etmeyi beklediği günlerde..
6 milletvekili ile ayrılıp bütün bu beklentileri boşa çıkarmaya sebep olmanın bir gaflet olduğunu -halâ- kabul etmese bile..

AKP ile bir "seçim ittifakı" yapmanın neticesinin ;
"Milliyetçi" eğilimli oyların, MHP ile mecliste çok sayıda sandalye kazanılması yerine az sayıda BBP milletvekilinin parlamentoya girmesini tercih etmekten öte..
AKP iktidarının devam etmesine vesile olmak anlamına geldiğini..

Oysa bu ittifakın reddedilmesi halinde, muhtemel olanın ;
AKP'nin ciddi oy kayıpları ile iktidardan uzaklaşmış olması..
Böylece Cumhuriyeti ve Bağımsızlığı tehdit eden halihazır 'AMERİKAN POLİTİKALARI'nın uygulama zemininin kısıtlanması..
Netice olarak CUMHURİYETİN, BAĞIMSIZLIĞIN ve TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI manasına geldiğini idrak ederek..
ve.. İLAN ederek..

AKP ile bir seçim ittifakına girmeyeceğini Türk KAMUOYU'na duyurmalıdır!

............................................

Elbette ki bizim ona bir yaptırım kabiliyetimiz yoktur..
Ama ondan bu kabil beklentiler taşıyan her Türk Milliyetçisi gibi, ona bu tepkiyi yakıştırmak hakkımız vardır..

Şimdi de biz mi gafletteyiz bunu beklemekle, zaman gösterecek !..

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S İ
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ